b82.com--北京仪化通标科技有限公司
?您的位置: 首页 >>?其它?(57 个产品, 第 1 页, 共 3 页)
ID产品编号产品名称规格
30932 BJS-l075 L-苯丙氨酸 1克/瓶 订购
30931 BJS-l074 DL-苯丙氨酸 5克/瓶 订购
30930 BJS-l073 L-苏氨酸 5克/瓶 订购
30929 BJS-l072 DL-苏氨酸 5克/瓶 订购
30928 BJS-l071 L-胱氨酸 公斤 订购
30927 BJS-l070 L-胱氨酸 25克/瓶 订购
30926 BJS-l069 牛黄酸(氨基磺酸) 公斤 订购
30925 BJS-l068 L-赖氨酸盐酸盐 5克/瓶 订购
30924 BJS-l067 L-赖氨酸 5克/瓶 订购
30923 BJS-l066 DL-赖氨酸 1克/瓶 订购
30922 BJS-l065 L-白氨酸 5克/瓶 订购
30921 BJS-l064 DL-白氨酸 5克/瓶 订购
30920 BJS-l063 L-组氨酸钠 5克/瓶 订购
30919 BJS-l062 L-组氨酸 5克/瓶 订购
30918 BJS-l061 L-谷氨酸钠 100克/瓶 订购
30917 BJS-l060 L-谷氨酸 100克/瓶 订购
30916 BJS-l059 L-天冬酸 5克/瓶 订购
30915 BJS-l058 DL-天冬酸 10克/瓶 订购
30914 BJS-l057 L-氨基乙酸 25克/瓶 订购
30913 BJS-l056 DL-氨基乙酸 25克/瓶 订购
1 2 3
关于我们|订购流程|送货方式|售后服务| 运单查询| 付款方式| 工作机会| 合作单位| 公司动态| 访客留言
营业执照号:110105016638307|工信部域名备案号:京ICP备11014274号-1
? 2014 www.lssqfw.com All Rights Reserved. 版权所有:北京仪化通标科技有限公司
1 2 3 4 5 6